Privacybeleid

Laatste update: juli 20181. Algemeen

I. Onze website en de services die via deze website/ daarin beschikbaar zijn, zijn eigendom van en worden beheerd door of namens Crowd Mobile Q&A Operations B.V.; " Gegevensbeheerder ", " wij ", " onze " of " ons "). Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld en gebruikt wanneer u onze websites, applicaties of andere diensten die wij aanbieden bezoekt ('Services').

II. Dit privacybeleid verklaart de manieren waarop we gegevens verzamelen, opslaan, gebruiken en, in bepaalde omstandigheden uw gegevens bekendmaken (samen " verwerken ") in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving.

III. Lees dit privacybeleid aandachtig door, en als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit privacybeleid, bladert u dan niet op onze website en/of maakt u geen gebruik van onze Diensten die beschikbaar zijn via / op onze website zijn opgenomen.

IV. " Persoonsgegevens ", zoals gebruikt in dit Privacybeleid, betekent alle informatie met betrekking tot een herkenbare persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator. Om u een duidelijker beeld te geven van de bovengenoemde definitie, kunnen persoonlijke gegevens uw naam, thuisadres, thuis- of mobiel telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd, persoonlijke voorkeuren en meningen bevatten; eigenlijk alle informatie die persoonlijk met u kan worden geassocieerd. In § 2 hieronder beschrijven we uw persoonlijke gegevens die wij verwerken.

V. In het geval dat persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt, worden geïdentificeerd als " gevoelige gegevens " (zoals, maar niet beperkt tot, informatie met betrekking tot uw raciale of etnische afkomst, politieke mening, seksuele voorkeur of religie), zullen we uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor het gebruik van dergelijke persoonlijke gegevens in het geval dat dit wettelijk verplicht is.

2 Persoonlijke gegevens die we verzamelen en gebruiken

Wij verzamelen en gebruiken de volgende soorten persoonlijke gegevens:

(a) Specifieke informatie die u verstrekt

Wanneer u onze Diensten gebruikt, geeft u ons minimaal uw mobiele telefoonnummer (en in dit verband de informatie over welke mobiele provider en mobiele apparaat u gebruikt) en soms ook andere persoonlijke gegevens, zoals uw naam en woonplaats. Daarnaast kunt u ons ook, zonder beperking, uw leeftijd, uw geboortedatum, sympathieën, antipathieën, voorkeuren, geslacht, seksuele geaardheid, religie, etnische afkomst en / of naam / namen van uw vriend / vrienden geven; met betrekking tot uw vrienden kunt u ons ook verdere informatie over hen verstrekken (zoals zojuist beschreven) of enige andere informatie die u vrijwillig met ons deelt. Van tijd tot tijd kunnen we speciale evenementen organiseren (bijvoorbeeld zogenaamde promotionele acties). In verband met dergelijke evenementen, zult u ons hoogstwaarschijnlijk ook (moeten) voorzien van de bovengenoemde informatie (om te kunnen deelnemen). Bovendien, in het geval dat wij per post-, telefoon- of e-mail contact met u hebben (bijvoorbeeld vanwege een terugbetaling die u aanvraagt), moet u ons verdere persoonlijke gegevens verstrekken zoals, maar niet beperkt tot, uw e-mail adres, uw postadres, bankrekeninggegevens en / of een kopie van uw paspoort (uw paspoort kan nodig zijn om u te kunnen identificeren).

(b) Browsing-informatie

Wanneer u onze websites bezoekt en / of onze beschikbare services gebruikt / daarin gebruikt, gebruiken onze servers cookies, duidelijke GIF's / pixeltags, JavaScript, lokale opslag, logbestanden en andere mechanismen om automatisch informatie over uw browse-activiteiten te verzamelen en vast te leggen en gebruik van de Diensten. We kunnen deze 'activiteiteninformatie' combineren met andere persoonlijke gegevens die we over u verzamelen.

Over het algemeen gebruiken we deze activiteitsinformatie om te begrijpen hoe onze Diensten worden gebruikt, bugs en fouten bij te houden, onze Diensten te verbeteren, accountreferenties te verifiëren, aanmeldingen toe te staan, sessies bij te houden, fraude te voorkomen en onze Diensten te beschermen, evenals voor gerichte marketing en reclame, om inhoud te personaliseren en voor analysedoeleinden. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over deze mechanismen en hoe we activiteitsinformatie verzamelen.

(c) Social media netwerken

Wanneer u onze Diensten gebruikt en ons alle informatie verstrekt die wordt beschreven in § 2 (a) hierboven, verzamelen wij persoonlijke gegevens over u, zoals hierboven beschreven, verzameld door onze zoekopdrachten op zoeksites en sociale medianetwerken, waaronder, maar niet beperkt tot Facebook, Snapchat, Instagram en Twitter, om meer informatie over jou en / of je vrienden te vinden en te verzamelen. Daarom verzamelen we uw persoonlijke gegevens ook via openbaar toegankelijke bronnen.

3 Gebruik van uw persoonlijke gegevens

I. We gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid en / of voor de doeleinden beschreven in andere privacykennisgevingen die we kunnen gebruiken voor specifieke gelegenheden (bijvoorbeeld voor speciale evenementen zoals beschreven in § 2 (a)). Voor alle andere doeleinden die niet in dit privacybeleid worden beschreven, zullen we uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken in het geval dat we een aanvullende voorafgaande toestemming van u hebben verkregen of in het geval dat we anderszins geautoriseerd zijn of wettelijk verplicht zijn uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor die andere gegevens doeleinden; met betrekking tot het laatste geval zullen we u informeren over een dergelijk scenario.

II. Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden die hieronder worden uiteengezet.

Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u:
- Levering van de door u gevraagde Diensten;
- Levering, facturering en prestaties van onze website en onze Diensten daarin / beschikbare beperkt door het evenals onze speciale evenementen, waaronder, maar niet beperkt tot, promoties, wedstrijden, campagnes, enz.;
- Klantenondersteuning bieden; en
- Zorgen voor het technisch functioneren van onze website, onze Diensten die daar of via onze website beschikbaar zijn en ons netwerk dat verantwoordelijk is voor het verlenen van onze Diensten aan u.

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn:
- Alle informatie waarnaar hierboven wordt verwezen in de sectie ' Persoonlijke gegevens die we verzamelen en gebruiken ' kan worden gebruikt om de juiste bedrijfsgegevens bij te houden, om te voldoen aan wettige verzoeken van overheidsinstanties en om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving of anderszins wettelijk vereist.

Voor onze legitieme commerciële belangen:
- Het ontwikkelen van nieuwe Diensten, op basis van uw gebruik van onze Diensten;
- Auditing, onderzoek en (statistische) analyse om onze website en onze Diensten die daarin aanwezig / beschikbaar zijn te onderhouden, te beschermen en te verbeteren; Reclame en marketing van onze Diensten;
- Wij zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor direct marketing doeleinden. In deze context zullen we u van tijd tot tijd een gratis marketing-sms sturen waarin we u informeren over onze Diensten. Op elk moment en in overeenstemming met uw rechten die in dit privacybeleid worden beschreven, kunt u verzoeken om stopzetting van direct marketing berichten;
- Bescherming van onze (intellectuele) eigendomsrechten (inclusief inhoud die aan ons in licentie is gegeven) of andere eigendommen van onze gebruikers (bijv. Uw persoonlijke gegevens);
- We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken in de context van het zogenaamde offline bijhouden van conversies. In dit verband kunnen we uw mobiele nummer samenvoegen met de mobiele nummers van anderen die onze Diensten hebben gebruikt en de gegevens naar Facebook of een ander platform voor sociale media verzenden, om na te gaan of u al dan niet een specifieke reclame van ons op dergelijke sociale media-platform heeft gezien of heeft aangeklikt (met name voor analytische en statistische doeleinden). U kunt uw privacyinstellingen in uw relevante sociale media-account uitschakelen of aanpassen, zodat uw gegevens niet kunnen en zullen worden gebruikt voor het bijhouden van offline conversies;
- Om een persoonlijk profiel van u te maken en bij te werken, kunnen we al uw persoonlijke gegevens die wij hebben verzameld van u combineren; en
- De Persoonsgegevens als bedoeld in § 2kunnen ook worden gebruikt door ons:

Gebruik van informatie op basis van uw toestemming:
- Bovendien kunnen uw persoonlijke gegevens, met uw uitdrukkelijke toestemming hiertoe (voor zover dergelijke toestemming vereist is) ook door ons worden gebruikt om u te informeren over onze Diensten en speciale evenementen. We kunnen contact met u opnemen via e-mail, telefoon, post, sms of gelijkwaardige elektronische middelen - afhankelijk van welke contactgegevens we van u hebben ontvangen.

4 Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet of geven deze niet door aan derden, behalve in gevallen zoals beschreven in dit privacybeleid. We zullen uw persoonlijke gegevens delen met:

5 Alleen voor volwassenen

Noch onze website, noch onze Diensten die daarin / beschikbaar zijn, zijn bedoeld voor gebruik door minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) zonder toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger (in dit geval hoogstwaarschijnlijk van uw ouders). We zullen niet bewust persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen als de respectieve wettelijke vertegenwoordiger de verzameling van die informatie niet heeft toegestaan. Na kennisgeving van onze verzameling van persoonsgegevens van een minderjarige zonder de toestemming van de respectievelijke vertegenwoordiger, zullen wij het gebruik van dergelijke informatie onmiddellijk stopzetten. Als u jonger dan 18 jaar bent, zorg er dan voor dat u de toestemming van uw wettelijke vertegenwoordiger (waarschijnlijk uw ouders) krijgt om onze Diensten te gebruiken voordat u onze Diensten daadwerkelijk gebruikt.

6 Dataretentie

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken zolang we deze nodig hebben om onze Diensten aan u te kunnen leveren, om andere functies uit te voeren zoals hierin beschreven en / of om aan alle wettelijke vereisten te voldoen. We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor ze zijn verzameld en gebruikt, tenzij een langere periode nodig is voor onze wettelijke verplichtingen (zoals het opslaan van uw mobiele telefoonnummer voor factureringsdoeleinden) of om een juridische claim te verdedigen. Aangezien de wettelijke bewaartermijnen kunnen variëren afhankelijk van het betreffende record, kunt u contact met ons opnemen voor meer informatie.

7 Beveiliging

Bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Wij gebruiken in de industrie gangbare technologie om uw persoonlijke gegevens te beschermen. We zullen redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens correct worden beveiligd met behulp van passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen, zodat deze worden beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, toevallige of onrechtmatige vernietiging en verlies. Helaas kan geen gegevensoverdracht via internet en via mobiele communicatienetwerken gegarandeerd 100% veilig zijn. Als gevolg hiervan kunnen we, hoewel we ons inzetten voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens, de beveiliging van de informatie die u naar of via ons verzendt, niet garanderen.

8 Gegevensoverdracht

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan - en worden onderhouden op - computers buiten uw staat, provincie, land of rechtsgebied waar de wetgeving inzake gegevensbescherming anders kan zijn dan die van uw rechtsgebied. Waar we wettelijk verplicht zijn om dit te doen, hebben we juridisch aanvaardbare mechanismen die zorgen voor een adequaat niveau van bescherming voor de overdracht van persoonsgegevens aan partijen buiten uw rechtsgebied. Voor gegevensoverdrachten van EU / EER naar landen buiten deze regio hebben we bijvoorbeeld door de Europese Commissie goedgekeurde standaard contractbepalingen of soortgelijke voorzorgsmaatregelen genomen, waardoor dergelijke gegevensoverdrachten mogelijk zijn.

9 Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

I. In het volgende vindt u een lijst met alle individuele rechten die u hebt met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij over u hebben:

Uw recht op toegang
Als u het ons vraagt, zullen we bevestigen of we uw persoonlijke gegevens verwerken en, indien nodig, een kopie van die persoonlijke gegevens verstrekken (samen met bepaalde andere details). Houd er rekening mee dat u ons mogelijk een kopie van uw paspoort-ID of een ander juridisch document moet sturen opdat wij uw identiteit ook kunnen verifiëren; deze verificatieprocedure is nodig om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang door een andere persoon.
Uw recht op rectificatie
U heeft het recht om een verzoek in te dienen om het te laten rectificeren als de persoonlijke informatie die wij over u hebben niet juist of onvolledig is. Als u recht hebt op rectificatie en als wij uw persoonlijke gegevens met anderen hebben gedeeld, zullen we hen, waar mogelijk, op de hoogte stellen van uw verzoek tot rectificatie. Als u ons vraagt, waar mogelijk en geoorloofd, zullen we u ook vertellen met wie we uw persoonlijke gegevens hebben gedeeld, zodat u rechtstreeks contact met hen kunt opnemen.
Uw recht om te worden vergeten
In bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen om uw persoonlijke informatie te vernietigen of te verwijderen, bijvoorbeeld waar we deze niet langer nodig hebben of als u uw toestemming intrekt (indien van toepassing), op voorwaarde dat er geen hoger legitiem belang is om de verwerking voort te zetten. Als u recht hebt op verwijdering en als we uw persoonlijke gegevens met anderen hebben gedeeld, laten we hen waar mogelijk weten over uw verzoek te worden vergeten. Als u ons vraagt, voor zover dit mogelijk en wettelijk is om dit te doen, zullen we u ook vertellen met wie we uw persoonlijke gegevens hebben gedeeld, zodat u rechtstreeks contact met hen kunt opnemen.
Uw recht om de verwerking te beperken
In bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens te 'blokkeren' of te onderdrukken, bijvoorbeeld wanneer u de juistheid van die persoonlijke gegevens betwist of als u bezwaar tegen ons maakt. Als u recht heeft op beperking en als we uw persoonlijke gegevens met anderen hebben gedeeld, zullen we hen op de hoogte stellen van de beperking waar en voor zover dit mogelijk is voor ons. Als u ons vraagt, waar het mogelijk en wettelijk is om dit te doen, zullen we u ook vertellen met wie we uw persoonlijke gegevens hebben gedeeld, zodat u rechtstreeks contact met hen kunt opnemen.
Uw recht op dataportabiliteit
In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om persoonlijke informatie die u ons hebt verstrekt (in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat zoals Microsoft Excel) te verkrijgen en elders te hergebruiken of om ons te vragen dit over te dragen aan een derde partij van jouw keuze.
Uw recht om bezwaar aan te tekenen
U kunt ons vragen om te stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens, en we zullen dit doen, als we: een beroep doen op onze eigen of de legitieme belangen van iemand anders om uw persoonlijke informatie te verwerken, behalve als we overtuigende juridische redenen voor de verwerking kunnen aantonen; of verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden.
Uw recht om toestemming te herroepen
Als we op uw toestemming (of expliciete toestemming) vertrouwen als onze wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens, hebt u het recht om die toestemming op elk gewenst moment in te trekken.

II. Houd er rekening mee dat sommige van deze rechten beperkt kunnen zijn wanneer we een dwingende interesse of wettelijke verplichting hebben om door te gaan met verwerken.
III. Houd er rekening mee dat we u onze Diensten mogelijk niet meer kunnen aanbieden in het geval u een van uw hierboven beschreven rechten heeft uitgeoefend. Telkens wanneer u onze Diensten opnieuw gebruikt nadat u een van de bovengenoemde rechten hebt uitgeoefend, kunnen uw vervolgens verstrekte persoonlijke gegevens worden verwerkt, zonder rekening te houden met uw eerder uitgeoefende recht (en), in overeenstemming met de bepalingen van dit privacybeleid.
IV. Als u uw persoonlijke gegevens wist, worden de gegevens alleen in onze database verwijderd. Door deze verwijderingen worden persoonlijke gegevens die al zijn gedeeld met of verzameld door derden niet verwijderd, allemaal zoals hierboven in dit privacybeleid is beschreven. Tenzij dit onmogelijk is of onevenredige inspanningen met zich meebrengt, zullen wij redelijke stappen ondernemen om contact op te nemen met een andere ontvanger van uw persoonlijke gegevens en verzoeken om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens.
V. U hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij uw respectieve toepasselijke (lokale en/of nationale) gegevensbeschermingsautoriteit als u denkt dat wij uw rechten hebben geschonden en / of niet voldoen aan enige toepasselijke regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens.
VI. Met betrekking tot elk van de verzoek zoals hierboven beschreven, hebben we een maand vanaf de datum van uw verzoek om aan dat verzoek te voldoen.

10 Contactgegevens

Voor klachten met betrekking tot onze Diensten kunt u contact opnemen met

support[at]mobile-support.zendesk.com
We zijn blij met uw opmerkingen over dit privacybeleid. U kunt dan contact met ons opnemen door :
- het sturen van een email naar: privacy[at]crowdmobile.com,
- het sturen van een brief aan ons op het volgende adres:

Crowd Mobile Q&A Operations B.V.
c / o Crowd Mobile Cooperatief UA
Piet Heinkade 95B
1019 GM Amsterdam