De kleine lettertjes.


Hieronder vindt u de voorwaarden die gelden voor de 3311 SMS-service.

3311 Voorwaarden


Dit zijn de voorwaarden die gelden voor het afleveren en gebruiken van de 3311 service. Indien u onze service gebruikt, erkent u onze voorwaarden en ga je akkoord met het feit dat je je hieraan moet houden.
In deze voorwaarden zijn de woorden “Wij”, “Ons” en “Onze” allemaal woorden die refereren naar Global AQA Pty Ltd, een bedrijf gevestigd in Australië. De woorden “U”, “Uw”, “Jij”, “Je” en “Jouw” zijn referenties naar de persoon die gebruik maakt van de Service. In andere woorden, “U” bent “Onze” klant en “Wij” bieden onze Service aan “U” aan voor “Uw” plezier. Of: “Jij” bent “Onze” klant en “Wij” bieden onze Service aan “Jou” aan voor “Jouw” plezier.

1. De uitleg over wat wij doen, en wat u doet.


1.1 We zijn blij dat u heeft gekozen om gebruik te maken van onze Service. We hopen dat u tevreden zal zijn met onze service. Daarom maken we graag de volgende belofte: Wanneer u een vraag stelt aan onze Service, zullen wij er alles aan doen om een zo correct mogelijk antwoord terug te sturen.
1.2 Niemand is perfect en ook wij maken soms fouten. Soms ontvangen wij bijvoorbeeld incorrecte informatie van een ander persoon. Bij het gebruik van deze dienst gaan we ervan uit dat: (i) U deze dienst alleen voor vermakelijke doeleinden gebruikt; en (ii) U de Service niet zal gebruiken in het nemen van beslissingen die u of iemand om u heen hun leven, gezondheid, rijkdom of geluk kunnen kosten.
1.3 Misbruik van onze service is niet toegestaan.. U stemt ermee in dat: (i) U deze dienst niet gebruikt in tegenspraak met elke toepasselijke wet of verordening; (ii) U zult deze service niet op een manier gebruiken die kan resulteren in een onwettige activiteit, ook al is deze er enkel aan gerelateerd; (iii) U zal niet uw identiteit of contactinformatie vervalsen onder eender welke omstandigheden; en (iv) U bent volledig gemachtigd om de betaling te voldoen voor onze Service via ons betalingssysteem. We zullen beroep doen op elk van deze verklaringen elke keer als u deze Service misbruikt. We nemen het recht tot onszelf om u te schorsen en/of zullen weigeren om te antwoorden als u, in onze mening, in strijd gaat met deze voorwaarden.
1.4 Vergeet niet dat de antwoorden enkel en alleen naar u (als afzender) worden verstuurd. Als u ervoor kiest om deze antwoorden ten toon te stellen of door te sturen naar derden dan gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijkheid neemt voor de eventuele gevolgen hiervan. U gaat eveneens akkoord met de hieronder weergegeven voorwaarden over de discussie van het intellectuele eigendom.
1.5 Als u bewust persoonlijke informatie aan onze service doorgeeft, geeft u ons de toestemming om deze persoonlijke informatie op een legale manier te gebruiken (bijvoorbeeld promotiedoeleinden, e.d.). Door het sturen van een bericht naar 3311 geeft u de toestemming marketing berichten van onze service te ontvangen. Als u STOP stuurt naar 3311, zult u verdere marketing berichten niet meer ontvangen. Als u later opnieuw een sms-bericht verstuurt naar 3311, geeft u opnieuw toestemming marketing berichten van onze service te ontvangen. Als u nooit meer een marketing bericht wilt ontvangen van 3311, neem dan contact op met onze klantenservice.
1.6 Win-acties: alle sms-berichten ontvangen als reactie op competitie-gerelateerde berichten met promotionele doeleinden van 3311 zullen in aanmerking komen voor de loting. Meerdere pogingen zijn toegestaan. Winnaars worden willekeurig getrokken en zullen hiervan op de hoogte worden gebracht door een sms-bericht waarin hen wordt gevraagd om contact op te nemen met feedback@63336.com. Als winnaars geen contact opnemen met feedback@63336.com kan het voorkomen gebeld worden door het 3311 team. Als winnaars ervoor kiezen om niet te reageren om bepaalde redenen, zal er een nieuwe winnaar worden uitgeloot. De namen van de winnaars zullen bekend gemaakt worden op onze website, Facebook en Twitter.

2. Persoonlijke informatie


2.1 Het gebruik van uw persoonlijke informatie kan u terug vinden in onze Privacy Policy.

3. Intellectuele eigendommen


3.1 Wij (en anderen die ons licenties geven hiertoe) bezitten alle rechten op de intellectuele eigendommen die ontstaan door de werking van onze Service. Dit kan zijn: de technologie gebruikt voor het genereren of coördineren van antwoorden, het copyright op de antwoorden zelf, database rechten op de lijst van vragen en antwoorden die we gebruiken, onze verschillende handelsmerken, enzovoort. Sommige van onze technologieën zijn onderworpen aan patentaanvragen.
3.2 Als u ons een vraag stelt en we geven u hier een antwoord op, heeft u (en alleen u) onze goedkeuring om dit antwoord door te spelen aan een kleine hoeveelheid van uw vrienden, familie en kennissen. Je mag dit antwoord niet commercieel gebruiken of het tentoonstellen als reclame voor eigen doeleinden. Hiervoor heeft u niet de toestemming.
3.3 De mogelijkheid om de gestelde vragen te beantwoorden en te delen, maakt onze service leuk. Als u ons een vraag stuurt, geeft u ons toestemming om deze inhoud te gebruiken op eender welke wijze. Dit uiteraard in acht houdend met het toepasselijk privacy reglement. Deze goedkeuring ( een “royalty-vrije licentie”) bevat zonder beperking het recht voor ons - en iedereen anders die wij toestaan- dat u kan publiceren, ten toon stellen, verzenden, vertalen of afleidingen kan maken van de vraag of het antwoord, overal ter wereld, met eender welk doel, via eender welk medium.

4. Betalingen


4.1 U -of een ander persoon die door u is gemachtigd- gaat akkoord diensten van onze service te betalen aan de hand van het betalingssysteem. Per SMS rekenen we €3,00 aan. Meer informatie over de betalingen kunt u vinden bij de Klantenservice.

5. Beëindiging of opschorting


5.1 Een onbepaalde duur van onze service kunnen we u niet garanderen. Het kan op elk moment voorkomen dat we stoppen met onze service, zonder enige aankondiging. We nemen het recht op ons zelf om iemand de service te ontzeggen.

6. Als u contact met ons wenst op te nemen


6.1 Voor klachten, problemen en suggesties kan u terecht bij onze klantenservice. Deze kan u vinden onder de tab “Contact”.
Level 2
534 Church Street
Richmond, Victoria
Australia
or
feedback@63336.com
or
003222900256

7. Onze aansprakelijkheid


7.1 Hierboven hebben we beschreven wat u zoal van ons kan verwachten bij het gebruik van de Service. Wat hierboven beschreven staat zijn de enige beloftes die wij over onze Service maken...
7.2 HIERBIJ SLUITEN WE ALLE ANDERE VOORWAARDEN UIT DIE IN WERKING ZOUDEN ZIJN GESTELD DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKINGEN, VOORWAARDEN INZAKE KWALITEIT, VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR DOELEINDEN.
7.3 ONZE AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT, OF ANDERSZINS GERELATEERD IS AAN DE SERVICE (OOK ALS GEVOLG VAN CONTRACTBREUK OF ONRECHTMATIGE BREUK VAN STATUTAIRE PLICHT OF ELK ANDER JURIDISCHE BASIS ONDERWERP) WORDEN BEPERKT TOT DE VERGOEDING DIE U BETAALD VOOR ONZE SERVICE.
7.4 Geen enkele uitsluiting van of beperking in deze voorwaarden beperkt onze aansprakelijkheid als een gevolg van; (i) dood of elk ander persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid; of (ii) bedrog. Uw wettelijke rechten worden niet aangetast.

8. Terugbetalingsbeleid


8.1 Als u om een of andere reden een antwoord van ons heeft ontvangen waar u niet tevreden mee bent kunt u contact met ons opnemen. Voor meer informatie: raadpleeg "9. Uw recht op geldteruggave".
8.2 Terugbetaling aanvragen moet persoonlijk (door u) binnen 14 dagen na het ontvangen van het bericht, aangevraagd worden. We hebben het recht om teruggaven te beperken tot een aantal van 10 vragen per mobiel nummer in een periode van 3 maanden.

9. Recht op geldteruggave


Instructie-start
9.1 Klanten, die wettelijk “consumenten” worden genoemd in hun land, hebben recht op een (14 dagen) land-specifiek retourbeleid met betrekking tot contracten op afstand. (Geïntegreerd naar de rechten in het land om te voldoen aan de provisies van de EU regulaties 2011/83/EU.)
9.2 De periode van uittrede begint op de dag dat u - als consument - een bericht van onze service ontvangt.
9.3 Het (14 daagse) recht op het vragen van een vergoeding kan worden uitgeoefend zonder enige verantwoording door een brief te sturen naar:
Head office
Global AQA Pty Ltd
Level 2
534 Church Street
Richmond
Victoria
Australia
Of door te mailen naar:
feedback@63336.com
9.4 Om de deadline te halen, is het voldoende om het bericht binnen de relevante herroepingsrecht tijd (14 dagen) te sturen.
9.5 Consequenties:
In het geval dat de consument gebruik maakt van het 14-daagse recht op teruggave, kunnen de betaalde prijs en de gegeven goederen en/of services, als dit mogelijk is, teruggegeven worden aan de rechtmatige eigenaar.
U bent verplicht om een vergoeding te betalen voor alle schade aangebracht aan de geleverde goederen en/of services terwijl deze in uw bezit waren, wat niet voor zal komen bij een Premium SMS service, zoals die van ons.

9.6 VRIJSTELLING: Welke diensten en / of goederen zijn vrijgesteld van het herroepingsrecht?
Uw herroepingsrecht vervalt als u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven en tegelijkertijd de kennis heeft bevestigd dat u het herroepingsrecht zal verliezen als we starten met de service voor het einde van de intrekkingsperiode.
Uw recht op teruggave zal ook verlopen in de intrekkingsperiode indien u vond dat de overeenkomsten op het contract na onderling overleg volledig goedgekeurd waren.
Het leveren van goederen naar uw specificaties, of die een uitgesproken eigen karakter hebben gekregen, zijn vrijgesteld van de bepalingen met betrekking tot een (14-daagse) herroepingsrecht.
Dit geld voor alle respectievelijke landelijke wetgevingen binnen de EU.
Einde instructie.

10. Wijziging, overdracht, en geldende wetgeving


10.1 We kunnen onze voorwaarden op elk gewenst moment wijzigen. We brengen u hier van op de hoogte door het document op onze website te wijzigen. Controleer regelmatig de voorwaarden op onze website.
10.2 We kunnen onze verschillende rechten op grond van deze overeenkomst aan een andere persoon overdragen zonder uw toestemming. Uw rechten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
10.3 Deze voorwaarden worden beheerst door en worden uitgelegd in overeenstemming met de wetgeving van Australië. U stemt in met en geeft toestemming aan de rechtsbevoegdheid van de Australische rechter om een eventueel geschil -dat ontstaat als een gevolg van deze overeenkomt- op te lossen.

Global AQA Pty Ltd Voorwaarden v.10 bijgewerkt augustus 2015